آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/10/22 14:05

بازار خرید انواع کود مرغی فرآوری شده

آیا می دانید که چرا لازم است حتما کودهای مرغی را پس از جمع آوری، فرآوری نمود؟ آیا می دانید انواع کودهای مرغی را چگونه فرآوری کرده و در بازار های خرید کود مرغی عرضه می کنند؟
می دانیم که کودهای مرغی تازه را که از مرغداری ها جمع آوری کرده اند را نمی توان در هوای آزاد و فضاهای باز نگهداری نمود پرا که موجب هدر رفت ازت آلی موجود در آن به شکل خروج گاز آمونیاک از کودها شده و انبار داری کودها نیز بسیار پرهزینه می باشد از این رو متخصصان توصیه نموده اند که کودهای مرغی را حتما بمحض جمع آوری از مرغداری ها، فرآوری کنند.

فرآوری کودهای مرغی به سه روش دپو کردن یا روی هم انباشتن کودهای مرغی، خشک سازی کودهای مرغی و سیلو کردن کودهای مرغی انجام می پذیرد.

در روش اول کودهای مرغی را در یک فضای سر پوشیده روی هم انباشته می کنند و یا در یک گودال سیمانی ذخیره می کنند. کودهایی که با این روش فرآوری می شوند بیشتر در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

در روش دوم کودهای مرغی را پس از جمع آوری به روش طبیعی و یا مکانیکی رطوبت گیری می کنند که این روش در بسیاری از کشورها رایج است.

در روش سوم کودهای مرغی را همراه با ضایعات آنها سیلو می کنند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :